Klubbafton med Kommodor Arvi Tavaila, NylBr

15.01.2020 kl. 18.00 – 22.00
Kommodor Arvi Tavaila, Nylands brigad talar under rubriken ”Praktiskt militärt samarbete i spänt säkerhetsläge”. Förhandsanmälan senast den 8 januari till klubbhövdingen