Flugans vänner sammankommer till lunch

17.01.2020 kl. 12.00 – 14.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. VD Antti Mäkinen talar under rubriken ”Min uppgift i Solidium”. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400-504 248 senast den 15 januari.