Klubbafton med litteraturvetare Marit Lindqvist

16.09.2020 kl. 18.00 – 22.00
Litteraturvetare Marit Lindqvist ”Aleko Lilius – med äventyr i portföljen”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.