Klubbafton med professor emeritus Olavi Luukkanen

30.09.2020 kl. 18.00 – 22.00
Professor emeritus Olavi Luukkanen talar under rubriken “Kan vi kombinera matproduktion och skogsanvändning i Afrika?”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.