Klubbafton med ambassadör René Nyberg

14.10.2020 kl. 18.00 – 22.00
Ambassadör René Nyberg talar under rubriken ”Om Ryssland”. Förhandsanmälan senast den 7 oktober till klubbhövdingen.