Flugans vänner sammankommer till lunch

16.10.2020 kl. 12.00 – 14.00
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400-504 248 senast den 14 oktober.