Klubbafton med Understatssekreterare Kai Sauer

21.10.2020 kl. 18.00 – 22.00
Understatssekreterare Kai Sauer från Utrikesministeriet talar under rubriken "Förenta Nationerna 75 år - hur ser framtiden ut?". Förhandsanmälan till klubbhövdingen.