Viltafton

28.10.2020 kl. 18.00 – 22.00
VD Kim Jaatinen från Natur- och viltvårdsstiftelsen berättar om stiftelsens verksamhet och om jakten på invasiva rovdjur i skärgården. Förhandsanmälan senast den 21 oktober till klubbhövdingen.