Möte riktat till klubbens juniorer

05.11.2020 kl. 16.00 – 19.00
Styrelseordförande Magnus von Knorring, Fondbolaget Fondita talar under rubriken ”Berätta hur du sparar och jag berättar hur din ekonomi danas”. Efter middag med diskussion, pris 20 € Förhandsanmälan till klubbhövdningen senast 4.11.