Klubbafton

27.01.2021 kl. 18.00 – 22.00
Klubb afton med generaldirektör Nina Kopola från Business Finland uppskjuten till onsdag 28.4.2021.