Klubbafton med Rafael Donner och Kasper Kepsu

03.02.2021 kl. 18.00 – 22.00
Rafael Donner och Kasper Kepsu talat under rubriken "Ett wackert hus på en wacker plats - Donnerska huset på Norra kajen 12”. Förhandsanmälan till klubbhövdningen.