Klubbafton med docent Aapo Roselius

17.02.2021 kl. 18.00 – 22.00
Docent Aapo Roselius talar under rubriken ”Kampen om den svenska jorden”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.