Klubbafton med Nina Kopola, Business Finland

01.09.2021 kl. 18.00 – 18.01
Generaldirektör Nina Kopola från Business Finland talar under rubriken ”Business Finland i en föränderlig värld”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.


Plats
07720 Malmgård