Möte riktat till klubbens juniorer

06.05.2021 kl. 17.00 – 19.30
Klubbroder Jockum Andersin från Aktia AFM talar under rubriken ”Bra att veta när du skall köpa bostad”. Efter presentationen middag med diskussion, pris 20€. Förhandsanmälan senast den 4 maj till klubbhövdingen.