Stor sparrislunch med Olav S. Melin

05.05.2021 kl. 13.30 – 15.30
Tidigare chefredaktör Olav S. Melin talar under rubriken ”Amos Anderson – en annorlunda mecenat”. Förhandsanmälan senast den 28 april till Klubbhövdingen.