Kräftskiva på Brändö Seglare (BS)

25.08.2021 kl. 18.00 – 22.00

Anmälan skall bekräftas genom inbetalning av 90 euro till Klubbens konto

Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 18 augusti