Klubbafton med skribent Maria Ekman-Kolari

06.10.2021 kl. 18.00 – 22.00
Skribent Maria Ekman-Kolari talar om ”Allan Hjelt – Entreprenör i brytningstider”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.