Lantbrukskväll med Peter Storsjö från Nyby Gård

13.10.2021 kl. 18.00 – 22.00
Klubbroder Peter Storsjö från Nyby Gård talar under rubriken ”Ekologisk boskapsuppfödning i historisk miljö” Förhandsanmälan senast den 6 oktober till klubbhövdingen.