Klubbafton med portföljförvaltare Marcus Björkstén

20.10.2021 kl. 18.00 – 22.00
Portföljförvaltare Marcus Björkstén, Fondbolaget Fondita Ab talar under rubriken ”Hållbar utveckling som placering”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.