Klubbafton med portföljförvaltare Marcus Björkstén

20 Oktober 2021 kl. 18.00–22.00
Portföljförvaltare Marcus Björkstén, Fondbolaget Fondita Ab talar under rubriken ”Hållbar utveckling som placering”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.