Klubbafton med justitiekansler Tuomas Pöysti

03.11.2021 kl. 18.00 – 22.00
Justitiekansler Tuomas Pöysti, Justitiekanslerämbetet talar under rubriken ”Rättsordning och hållbarhet i samhället” Förhandsanmälan till klubbhövdingen.