Klubbafton med brigadkommendör Juha Kilpi

17.11.2021 kl. 18.00 – 22.00
Brigadkommendör Juha Kilpi från Nylands Brigad talar under rubriken ”Aktuellt från Nylands Brigad och den nya beredskapsenheten (VYKS).” Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 10.11.