Flugans vänner sammankommer till lunch

19.11.2021 kl. 13.00 – 15.00
Flugans vänner sammankommer till lunch kl. 13.00. Professor, klubbroder Henrik Meinander talar under rubriken ”Ord och handling: tankar om Axel Lille (1848-1921)”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 17 november.