Flugans vänner sammankommer till lunch

21.01.2022 kl. 13.00 – 15.00
Klubbroder Horst Bacia talar under rubriken ”Tyskland – ny koalitionsregering, ny EU-politik?” Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 19 januari.