Klubbafton med borgmästare Juhana Vartiainen

09.03.2022 kl. 18.00 – 22.00
Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen talar under rubriken ”Friska vindar i Helsingfors”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.