Klubbafton med överläkare Asko Järvinen, HUS

11.05.2022 kl. 18.00 – 22.00
Överläkare Asko Järvinen från HUS talar under rubriken ”Covid-19 vad har vi lärt och vart är vi på väg?” Förhandsanmälan till klubbhövdingen.