Klubbafton med klimatfysiker Svante Henriksson

16.03.2022 kl. 18.00 – 21.00
Klimatfysiker Svante Henriksson från Skyfora talar under rubriken "Framtidens extremväder och väderteknologi". Förhandsanmälan till klubbhövdingen.