Flugans vänner sammanträder till lunch

18.03.2022 kl. 13.00 – 15.00
Journalisten Maria Romantschuk talar under rubriken "President under lupp". Förhandsanmälan till Henry Wiklund senast 16.3.