Påskalamm och äggtoddy

13 April 2022 kl. 18.00–21.00
Påskalamm och äggtoddy, pris 49€. Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 6 april.