Påskalamm och äggtoddy

13.04.2022 kl. 18.00 – 21.00
Påskalamm och äggtoddy, pris 49€. Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 6 april.