Klubbafton med VD Anders Gardberg, Saab Finland Oy

20.04.2022 kl. 18.00 – 22.00
VD Anders Gardberg, Saab Finland Oy talar under rubriken "Sju år av jaktplansupphandling". Svenska Klubben i Åbo besöker oss. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.