Flugans vänner sammankommer till lunch

20.05.2022 kl. 13.00 – 15.00
Flugans vänner sammankommer till lunch kl.13.00. Ambassadör Anders Ljunggren talar under rubriken "Estland; Norden, eller nära Norden". Förhandsanmälan till Henry Wiklund senast den 18 maj.