Traditionell kräftskiva på BS

24.08.2022 kl. 18.30 – 22.00

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) kl.18.30. Transport från klubbhuset kl.18.00. Förhandsanmälan till klubbhövdingen. Anmälan skall bekräftas genom betalning av 90€ till Klubbens konto (Aktia FI92 4055 1110 0051 09) senast den 17 augusti.