Slottsbal avec Reval, Estland

24.09.2022 kl. 18.00 – 23.00
Revalska slottsbalen på kejsarinnans Katarina I slott är en traditionell bal som ordnas av Svenska Klubben i Reval. Högtidsdräkt med ordnar. Tilläggsinformation via klubbhövdingen.