Klubbafton tillsammans med nordiska vänner

07.09.2022 kl. 18.00 – 22.00
Presentation av klubbhuset och dess historia och affärsmannen Ossian Donner. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.