Klubbafton med borgmästare Juhana Vartiainen

28.09.2022 kl. 18.00 – 22.00
Borgmästare Juhana Vartiainen, Helsingfors stad talar under rubriken ”Friska vindar i Helsingfors”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.