Flugans vänner sammankommer till lunch

21.10.2022 kl. 13.00 – 15.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 13.00. Journalisten Tom Kankkonen talar under rubriken ”Turkiet – NATOs stygging”. Anmälan till Henry Wiklund senast den 19 oktober.