Gåsmiddag

09.11.2022 kl. 18.00 – 22.00
Klubbroder Jonas Eiring med rötter i Skåne kåserar om gåsen ur en arkeologisk synpunkt. Gåsmiddag, pris 45 €. Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 2 november.