Klubbafton med rektor Ingmar Björkman, Hanken

16.11.2022 kl. 18.00 – 22.00
Rektor Ingmar Björkman från Hanken talar under rubriken ”Quo vadis, Hanken?”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.