Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30

28.08.2024 kl. 18.30 – 22.30

Anmälan skall bekräftas genom inbetalning av 120 € till Klubbens konto Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 22 augusti.
Anmäl dig

Skriv siffran 10 med bokstäver: