Kräftskiva på Brändö Seglare (BS)

25 Augusti 2021 kl. 18.00–22.00

Anmälan skall bekräftas genom inbetalning av 90 euro till Klubbens konto

Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 18 augusti
Anmäl dig

Skriv siffran 8 med bokstäver: